Alat za izradu kesa

   P~elarima su kese potrebne za pravljenje poga~a. Kese koje se mogu kupiti ~esto ne zadovoljavaju na{e zahteve. Zato sam napravio ovu ma{inu koja lako od plasti~nih folija pravi kese. Na drvenom postolju razapeta je cekas `ica. Sa jedne strane je fiksirana dok je sa druge strane nate`e opruga. Ispod nje je traka od materijala neosetljivog na toplotu. Sa gornje strane je pokretni ram koji na napadnoj strani ima silikonski bu`ir, koji je takodje otporan na toplotu. Automatika je ugradjena na pokretnoj strani cekas `ice koju nate`e opruga. Tu je ugradjen mikroprekida~ koji, kad se postigne oredjena temperatura, prekida dotok struje. Aparat radi na malom naponu pa je bezbedan.

 
  Grejna zica Potisna poluga Opruga za zatezanje zice