SLIKE IZ OVOG aLBUMa SNIMLJENE  SU U OKOLINI     PČELINJaKa OVOG aUTORa. SNIMLJENE SU DIGITaLNIM FOTO-aPaRaTIMa: "NIKON", "FUJI" ILI "OLYMPUSOM"

ako želite bliže pogledati sliku kliknite mešem preko nje