3
Ekcentar-KLIKNI Kalem za zicu-KLIKNI Oslonac za ram Koturače Koturače Ekcentar-KLIKNI Ekcentar Kalem -KLIKNI Koturače Drvena konstrukcija Drvena konetrukcija  

POMOĆNIK ZA OŽIČAVANJE RAMOVA

Ovaj jednostavan alat napravite i bićete zadovoljni pri ožičavanju ramova. Konstrukcija je drvena sto ne znaci da ne može biti i od metala. Veliki kalem služi da se na njemu namota žica za ožicavanje. On isto tako služi da se na njega vrati višak žice posle zatezanja i pomaže pri zatezanju (detalj 1). Drvenih koturova (detalj 2) ima na svakoj strani po 5. Na ovaj način se može postaviti bilo koji broj žica. Svakako ih može biti manje a to zavisi od broja žica koje postavljate. Na srednjoj produženoj dasci nalazi ekscentar za natezanje bočne strane (detalj 3). Na drugoj - suprotnoj strani, nalazi se oslonac, sa jednim zavrtnjem za podešavanje stepena nategnutosti ( detalj 4).
  NAČIN RADA:
Stavite ram izmedu oslonca i ekcentra. Kada napnete ekcentar bočne strane treba malo da se poviju. Uvucite žicu u prvu rupicu i vodite prema suprotnoj bočnoj stranici. Protnite žicu kroz paralelnu rupicu a zatim je, obmotavši je oko koturica, vratite nazad kroz drugu rupicu po redu. Budući da žica ide preko koturica lako se povlači. Kada ste završili sa šniranjem, ukucajte žicu pomocu ekserića. Sada vrađajuci kotur (detalj 1) nazad zatežite žicu. Kada ste došli do kraja fiksirajte kraj žice ekserićem i odsecite je. Kada otpustite ekcentar žica ce se dodatno zategnuti.

1
2

 

4