TOPIONIK VOSKA, DEKRISTALIZATOR MEDA., INVERTOR SIRUPA
Poštovane kolege pčelari!
U cilju olakšavanja rada u pčelarstvu predlažem Vam ovaj uređaj višestruke namene koji je u praksi pokazao odlične rezultate .
IZRADA UREĐAJA
Od strog bojlera odsecite, počev od gornjeg kraja, 60 santimetara. Pri dnu izbušite otvor da u njega možete staviti cev 3/8". Cev iskrivite (pozicija.1) i zavarite. Na suprotnoj strani izbušite otvor, na najnižoj mogućoj tačci, da se u njemu može smestiti grejač za veš mašinu (poz.13) Iznad grejača izbušite otvor za cev sonde (poz.8). Na visini od 30 cm. postavite ispust (poz.6). Ispust je parče cevi 1/2 cola. Ako hoćete da vam uredaj bude komforan postavite slavinu sa kugličastim ventilom. U suprotnom može poslužiti čep. Napravite dva kružna diska od lima debljine 2 mm. i izbušite burgijom 6 mm što veći broj otvora (poz.7 i 14). Od lima debljine 1-1.5 mm. napravite zaštitnik grejača (poz.12), koji je istovremeno i nosač komandi. Na njemu smestite tinjalicu (poz.9), termostat (poz.10) i prekidač (poz.11). Ovde možete izostaviti tinjalicu i prekidač ali ne termostat aga možete uzeti iz starog bojlera. Napravite pogodno učvršćivanje za zaštitnik i sve povežite. Ostala je samo još posuda za invertovanje i dekristalizaciju (poz.3). Najbolje je da ona bude napravljena od prohroma ali može i druga pogodna posuda pod uslovom da staje u glavnu posudu označenu brojem 5. Poželjno je staviti nožice visine do 20 cm ali o tome odlučite sami.
 

TOPLJENJE VOSKA
Napravite vecu kesu (od džaka za kafu) i u nju stavite staro saće i drugi vosak. Stavite donju rešetku na oslonac kao na slici 2. Glavnu posudu napunite vodom iznad ispusta sa slavinom. Kada voda počne da vri možete dodati još voska jer će se tada napraviti mesto u kesi. Kada vosak u kesi omekša stavite preko kese drugu rešetku (kao na slici 2) i pritisnite letvicom uprtom u oslonac (poz 2). Sav istopljeni vosak biće na površini. Kada smatrate da je dosta voska istopljeno možete ga ispustiti preko slavine. Pomoću termostata možete podesiti tačku vrenja vode. Sada dolijte vodu u glavnu posudu, pomoću cevi za dolivanje i ponovite postupak. U toku ovog drugog zagrevanja možete jednom kesu rastresti. Kad drugi put ispustite vosak u kesi će ostati samo otpad. Kesu ne treba pritiskati već je samo držati ispod ispusta a vosak će sam isplivati na površinu.

INVERTOVANJE SIRUPA
Opšte je poznata činjenica da je pčelama bolje davati invertovani šećerni rastvor. Ovaj univerzalni uredaj to obezbeduje na lak način. U glavnu posudu postavite donju rešetku a preko nje posudu za invertovanje (poz.3). Sipajte vodu kao i za topljenje voska .U posudu za invertovanje sipajte rastvoreni šećer potrebne gustine i dodajte sredstvo za invertovanje. Uključite grejač i podesite temperaturu pomoću termostata. Povremeno promešajte tečnost, pogotovo ako šećer niste lepo rastvorili. Na ovaj način šećer ne može zagoreti a invertovanje će biti korektno. Pošto termostat održava stalnu temperaturu invertovanje se može obavljati i noću. Kada je završeno ivertovanje izvadimo posudu za ivertovanje i odlijemo veštacki med. Da bi se ovo lako obavljalo potrebno da posuda ima ručice o čemu treba razmišljati kod izrade ove posude.

DEKRISTALIZATOR
Iako znamo da kristalisani med nije falš med kupci ga izbegavaju pa ga često moramo dekristalisati. Samo pravilnom dekristalizacijom možemo očuvati sva korisna svojstva meda. Ovaj uredaj nam pomaže u tome. U osnovnu posudu postavimo rešetku, stavimo posudu za dekristalizaciju i u nju kristalisani med.Pomoću cevi za dolivanje vode dolijemo vodu, u osnovnu posudu, kao i za topljenje voska. Uključimo grejač na neku nisku temperaturu. Termometrom kontrolišemo temperaturu meda. Pomoću termostata podesimo da temperatura dekristalizacije bude 45 stepeni celzijusa. Obeležimo taj položaj na ručici termostata da u buduće ne moramo ponovo istraživati. Uvek je ispravnije da se dekristalizacija obavlja duže na nižoj temperaturi. .